برچسب: دانشگاه استونگر نروژ

تحصیل در نروژ 0

هزینه تحصیل در نروژ

هزینه زندگی در نروژ برای تحصیل در نروژ هزینه های ماهیانه زندگی دانشجویی در نروژ براساس  شهری که در آن سکنا گزیده اید بین 7000 الی 10000 کرون متغیر است . البته این هزینه...