برچسب: لیست دانشگاههای رایگان نروژ

تحصیل در نروژ 0

دانشگاههای نروژ

دانشگاههای نروژ برای تحصیل در نروژ نروژ دارای تعداد زیادی دانشگاه می باشد، از جمله : دانشگاه اسلو(UiO) دانشگاه اسلو بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه نروژ در سال ۱۸۱۱ تاسئیس گردید .این دانشگاه با...