برچسب: ویزای تحصیلی نروژ

تحصیل در نروژ 0

پذیرش دوره دکتری در نروژ

 تحصیل در مقطع دکتری در کشور نروژ مانند مقاطع لیسانس و فوق  لیسانس در نروژ از نوع تحصیل رایگان می باشد ، و دانشجوی دکتری حقوق نیز دریافت مینماید ،این حقوق برای سال اول...